Условия возврата

1.1. Повернення товару належної якості. 1.1.1. Клієнт не має права відмовитися від Товару належної якості. 1.2. Повернення товару неналежної якості. 1.2.1. Клієнт може повернути Товар неналежної якості виготовлювачу або Продавцю протягом одного дня. Клієнт також може вимагати заміни Товару неналежної якості або усунення недоліків. 1.3. Повернення коштів. 1.3.1. Грошові кошти підлягають поверненню тим способом, який був використаний Клієнтом при оплаті Товару. 1.3.2. У разі якщо повернення грошових коштів здійснюється не одночасно з поверненням товару Клієнтом, повернення зазначеної суми здійснюється Продавцем за згодою Клієнта одним із таких способів: а) готівкою за місцем знаходження Продавця; в) шляхом перерахування відповідної суми на банківський або картковий рахунок Клієнта, вказаний Клієнтом. 1.4. Порядок дій при порушенні продавцем умови про асортименті (пересорте). 1.4.1. У разі виявлення в замовленні Товару, що не відповідає замовленому асортименту (пересорт), Клієнт має право при передачі замовлення відмовитися від даного Товару і вимагати заміни на Товар в асортименті, передбаченому Замовленням, або повернення грошових коштів за фактично непереданий Товар.1.4.2. Товар, переданий Клієнту в порушення умови про асортименті, має бути повернуто Продавцю. У разі якщо Клієнт приймає даний Товар, Продавець має право вимагати від Клієнта оплати даного Товару за ціною, встановленою Продавцем для даного Товару на Сайті на момент передачі Товару. Якщо фактично переданий Товар відсутній в асортименті Продавця, представленому на Сайті на момент передачі Товару, даний Товар оплачується за ціною, погодженою з Продавцем. 1.4.3. У разі неможливості здійснити заміну Товару, Продавець повідомляє про це Клієнта за номером телефону, вказаним Клієнтом при оформленні Замовлення, а грошові кошти, фактично сплачені за непереданий Товар, повертаються в порядку, передбаченому п.1.4.4. Грошові кошти, сплачені Клієнтом за фактично непереданий Товар підлягають поверненню протягом 10 днів з моменту отримання письмової заяви Клієнта про повернення грошових коштів. Повернення сплаченої за товар суми здійснюється у той спосіб, яким була проведена оплата. 1.5. Порядок дій при порушенні Продавцем умови про кількість. 1.5.1. При передачі Замовлення Клієнт зобов’язаний перевірити кількість Товарів в замовленні. Якщо при передачі Замовлення Клієнтом виявлені розбіжності за кількістю Товару в замовленні, Клієнт зобов’язаний у присутності представника Продавця або перевізника скласти Акт про розбіжності за кількістю. 1.5.2. Якщо Продавець передав Клієнту меншу кількість Товару, ніж визначено Замовленням (недовкладення), Клієнт при передачі Замовлення вправі прийняти Товар в частині, що відповідає Замовленню, і зажадати передати відсутню кількість Товару, або, якщо відсутній Товар був оплачений, відмовитися від Замовлення в частині недостатнього Товару і зажадати повернення грошових коштів за бракуючий Товар. 1.5.3. Грошові кошти, сплачені Клієнтом за бракуючий Товар, підлягають поверненню протягом 10 днів з моменту отримання письмової заяви Клієнта про повернення грошових коштів, а також Акту про розбіжності (Акту про недовкладень) за кількістю, складеного в порядку п.6.5.1. Повернення сплаченої за товар суми здійснюється у той спосіб, яким була проведена оплата. 9.5.4. У разі порушення Клієнтом п.6.5.1 в частині складання Акту, Продавець має право відмовити Клієнту в задоволенні претензій за кількістю переданого Товару.